AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat is de AVG?

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van toepassing zijn. Vanaf die datum werkt de AVG rechtstreeks door in alle lidstaten van de EU en moeten wij en jullie er dus aan voldoen. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”), gebaseerd op de Privacyrichtlijn uit 1995 (Richt-lijn 95/46/EG), geldt dan niet meer.

 

De AVG verandert het juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens ingrijpend. De AVG introduceert nieuwe concepten, bevat uitgebreide nieuwe verplichtingen voor het bedrijfsleven en versterkt de rechten van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Bovendien introduceert de AVG aanzienlijke boetes van maximaal € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een organisatie.

 

De AVG heeft implicaties voor vrijwel elk bedrijf of organisatie in de EU, maar ook daarbuiten. Door strenge voorschriften gecombineerd met hoge boetes, is het verstandig dat bedrijven in een vroeg stadium al op de hoogte zijn van de inhoud van de AVG en zich daarop voorbereiden. Bekijk hoe je in 12 stappen zo efficiënt mogelijk kan voorbereiden op de AVG.

 

Disclaimer: dit document is bedoeld als richtsnoer en is niet bedoeld als juridisch advies.

Hulp nodig?

Heeft jouw organisatie hulp nodig bij het voorbereiden op de AVG (GDPR)? Neem dan contact op met onze security consultant Sander Hollebrand.

 

Contact.

Tel: 0515-431895

Mail: Sander@snakeware.nl

 

 

 

sander_hollebrand_02