Digitale innovaties noodzakelijk voor toekomstige verdienmodel

toine_dinkelberg_02
Toine Dinkelberg

De digitalisering door ondernemingen lijkt in 2020 echt in een stroomversnelling te komen. Ze moeten ook wel. Consumenten kopen veel meer online, tot wel 40% meer dan in 2019, extra aangejaagd door de huidige omstandigheden. Daarbij is het beeld dat online aankopen van bedrijven achterlopen op die van de consument. Toch doet bijna 50% van de bedrijven de zakelijke inkopen online. Bedrijven en organisaties kopen met name hardware en kantoorartikelen online. Maar ook grondstoffen en halffabricaten worden meer en meer online gekocht. Een bedreiging voor traditionele (winkel)formules. Maar met een goede strategie en door goed mee te bewegen ontstaan er op deze enorme golf van veranderingen genoeg kansen, is mijn visie. Digitale innovatie is daarbij noodzakelijk om toekomstige verdienmodellen veilig te stellen en wendbaar te blijven.

 

Digitalisering ombuigen naar digitale innovatie

Ondanks de snel groeiende online bestedingen, loopt de digitale transformatie van de Nederlandse maakindustrie achter op andere landen in West-Europa. Bedrijven investeren vooral in cloud computing en e-commerce, blijkt uit de jaarlijkse Nederlandse Innovatie Monitor (NIM). Cloud computing is essentieel voor thuiswerken. En bedrijven ontwikkelen internet als verkoopkanaal, nu mensen minder fysiek winkelen. Maar het potentieel van technologieën zoals Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) wordt nog maar nauwelijks benut. Een recente studie van analistenbureau IDC, met de titel ‘Digital transformation of Manufacturing in the Netherlands’[1], laat zien dat de adoptiegraad van IoT en AI in de Nederlandse maakindustrie op respectievelijk 50 procent en 38 procent ligt. Hier liggen dus nog veel kansen. Ook de Rabobank[2] constateert dat bijna 80% van de fabrikanten nieuwe technologieën zoals AI en Big Data nog niet omarmt. Om het verdienmodel in de toekomst te kunnen handhaven, zullen bedrijven dan ook innovaties moeten opstarten om meer digitaal gestuurd te worden.

 

Succes met innovatie en digitalisering

Uit onderzoek blijkt verder dat bedrijven, die investeren in het aanpassen van hun organisatie en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen, succesvoller zijn dan bedrijven die alleen bestaande processen digitaliseren. Nederland doet het internationaal gezien best goed als het om innovaties gaat, maar onze positie staat onder druk omdat er relatief weinig geïnvesteerd wordt in research en development. Bedrijven zullen dan ook aan de bak moeten omdat nieuwe technologie nu daadwerkelijk operationeel kan worden ingezet, daar waar dit in het verleden nog gehypet werd. Deze teleurstellingen zullen de komende jaren groeien naar dominante technologieën waarmee aan nieuwe verdienmodellen inhoud zal worden gegeven. Hierdoor ontstaan ook weer nieuwe bedrijven, nieuwe functies en nieuwe werkgelegenheid.

 

En de retailer?

Innovaties en nieuwe technologie kan overal tot ontwrichting van bestaande verdienmodellen leiden. Ik ben er van overtuigd dat retailers daar hun plaats in kunnen behouden. Specialisten zullen in steden bij elkaar moeten kruipen om hun kracht te kunnen benutten. Van de reguliere retailer wordt gemak en comfort verwacht, in mindere mate beleving zoals in het verleden. ABN AMRO[3] ziet in jaarlijks onderzoek dat de behoefte van de consument verschuift van beleving naar gemak en efficiency. Funshoppen verliest aan populariteit en er ontstaat dus behoefte aan efficiënt winkelen. Uiteraard verschilt dat per sector, maar de retailer die in staat is om (digitaal) te innoveren zal zijn toekomstige verdienmodel kunnen veilig stellen.

 

Voorbeeld innovaties die leiden tot nieuwe verdienmodellen

Ter inspiratie twee voorbeelden van (digitale) innovaties:

 

  • Een traditionele kleding producent die zelf start met een webshop en zo een hybride sales model opstart. Door de kleding niet meer in het Verre Oosten te laten produceren worden de levertijden korter en dalen de voorraden, wat gunstig is voor de financieringslasten en resulteert in minder risico in gedwongen uitverkoop van minder gangbare modellen. Bovendien wordt opslag en fulfilment uitbesteed. Er wordt zelfs gedacht om het huidige kantoor op te heffen en in te ruilen voor een kleding camper, om zo retailers te bezoeken met de collectie
  • Een machinefabrikant levert traditioneel gezien onderdelen na als slijtage optreedt. Als de fabrikant overgaat tot het inbouwen van sensoren in die machines die data verzamelen, kunnen de processen veel beter gemonitord worden en met behulp van de data kan worden voorspeld wanneer onderhoud nodig is. Nu wordt die data niet gebruikt, terwijl dit soort data wel een nieuw verdienmodel kan worden. Immers de leverancier gaat de machinefabrikant een continue service leveren om productieprocessen preventief te monitoren, zodat de efficiency van de opdrachtgever kan worden verhoogd door minder stilstand

 

Sparren over digitale innovatie?

Ook Snakeware is volop bezig met nieuwe technologie. Snakeware.Cloud, het succesvolle CMS en e-commerce platform, wordt continu voorzien van innovaties, zoals het beoordelen van teksten op sentiment en het automatisch taggen van beeldmateriaal. En worden algoritmes ingezet als ondersteuning bij het voorspellen van mogelijke aankopen. Als jij een keer wilt sparren over de inzet van digitale innovaties om jouw business model wendbaarder te maken, dan maak ik graag een online afspraak om hierover van gedachten te wisselen. Je kunt me bereiken via toine@snakeware.nl of bel me 06 53 16 31 25 en we pakken gelijk de agenda.

 

 

[1] https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P1404

[2] https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/september/ai-gaat-het-wel-goed/

[3] ABN Amro Insights rapport: Waarom komt de consument van de toekomst naar de winkel