Step up your data game!

kaj_arne_ruiter_01
Kaj Arne Ruiter

Data. Data is het nieuwe goud, dit is wat je tegenwoordig hoort, leest of ziet bij verschillende media aanbieders. De vraag is of wij het hier mee eens kunnen zijn. Goud. Lang voor de mensheid was het edelmetaal al aanwezig in de grondlagen onder onze voeten. Data is een verzamelnaam voor gegevens, punten in de tijd voortgekomen uit het bestaan van de mens. Sinds we dingen zijn gaan noteren. Het vastleggen van gebeurtenissen en de opslag ervan. Wat is data eigenlijk en hoe verhoudt het zich tot goud? Ik neem je mee in hoe men vroeger winst haalde uit de zoektocht naar goud, wat de relatie is met data en wat ermee te doen voor een ongekende waarde creatie.

Geschiedenis van de mijnbouw

Een goudmijn. Een plek waar je goud kunt vinden. Een voorraad groot genoeg om, door zijn exclusiviteit en waardevastheid, schatrijk van te worden. Helaas, goud laat zich niet zomaar delven. Je moet er wat voor doen! Vroeger weekte men met behulp van een schaal de gouddeeltjes los van het gesteente, een tijdrovend proces. Later werd dit proces geoptimaliseerd door meerdere emmers aan een riem te bevestigen en deze te laten draaien met de stroming van de rivier. Eind 19e eeuw werden de eerste machines ingezet. Zo werd het proces van het goud delven steeds efficiënter gemaakt.


Bij een goudmijn denk je meestal aan diepe tunnels waar mijnwerkers het goud aan het delven zijn, dit klopt ook. Als er in een gebied een hoge concentratie goud wordt gevonden, kan men de diepte in gaan om het verloop van deze goudaders te volgen. Om te werken in zulke mijnen moet er geïnvesteerd worden in waterafvoer, ventilatie en liften. Infrastructuur en expertise zijn nodig om het speciale werk op een veilige manier uit te voeren en met het beste resultaat. Puur goud.

Informatie = goud

Big data. Betekent een grote hoeveelheid aan gegevens. Gegevens die zijn opgeslagen zonder structuur, zonder opzet, zonder nagedacht te hebben over hoe dit later van pas zou kunnen komen. Dat laatste is sóms het geval, meestal zijn gegevens opgeslagen met een doel. Alleen vervagen deze doelen, of zijn ze niet meer relevant. Echter, de data blijft bestaan. Kunnen we dit feit van een zogenaamde databron of datapool zien als een goudader? Laten we uitgaan van wel.


Vroeger, bij het goud zoeken, was er een proces nodig om het gouderts te delven. Hoe zit dat bij data? Guess what? Nu weer. We noemen het 'data mining'. Dat betekent het graven en zoeken naar statistische verbanden (mining) in een grote berg ongestructureerde data (big data). Deze techniek kunnen we inzetten om de waarde te kunnen ontdekken uit al die gegevens. De waarde ontstaat wanneer er een verband is ontdekt tussen 2 gegevens. Als je deze gegevens los van elkaar bekijkt, zullen ze meestal niets betekenen. In combinatie met elkaar bevatten ze waardevolle informatie. Die informatie, de waarde voor jouw organisatie waarmee een bepaald inzicht merkbaar wordt, kan worden ingezet om kansen te creëren of te benutten. Data wordt dus pas echt waardevol als het kan worden omgezet in relevante informatie én op het juiste moment wordt ingezet! Net als bij goud. Het krijgt pas echt waarde verder op in de keten, daar waar het omgezet wordt in producten zoals een prachtige ring, die inspeelt op de behoefte van de afnemer.


We kunnen concluderen dat veel goud blijft waar het zit, omdat het te moeilijk of te kostbaar is om het te delven. Dit geldt ten dele ook voor data. Informatie lijkt op een bepaald moment niets meer waard, omdat het óf niet juist is óf omdat het nietszeggend is. Data heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Snelheid van delven en het goed toepassen voor het creëren van waarde is alles.

Step up your data game!

In het geval dat informatie haar waarde verliest, omdat het niet op het juiste moment wordt ingezet, is het gevolg dat de kans die met die informatie benut zou moeten worden, al verdwenen is. Geen nood. In de meeste gevallen doet een kans zich niet één keer voor maar betreft dit een terugkerend patroon. Na elke kans verandert de data, de algoritmes passen zich aan op de nieuwe situatie en vormen weer nieuwe informatie voor nieuwe beslissingen, met nieuwe kansen als resultaat. Ik ben gefascineerd door deze levenscyclus van data naar relevante informatie, die kan leiden tot inzichten met waarde creatie als resultaat. Belangrijk is dat je dit proces goed op orde hebt en snel kunt schakelen. Over schakelen gesproken:


Volgens Statisticus W. Edwards Deming:

“Management by results is like driving a car by looking in the rear view mirror.“


Als je in de auto rijdt, dan kijk je af en toe in je achteruitkijkspiegel om te controleren hoe de situatie achter je is. Echter wil je over het algemeen tijdens de rit graag door de voorruit kijken, want dat geeft inzicht, richting, zorgt dat je je doel haalt en is nog veilig ook!

Echter, het zicht is beperkt als je dit vanuit het perspectief van data bekijkt. Dit kunnen we finetunen met de resultaten (data) die we hebben uit het verleden. Met die data gedreven inzichten is het vele malen makkelijker om de goede kant op te sturen en je doelen te halen.

Snakeware Analytics

Het creëren van een ideale situatie voor het onttrekken van de juiste én tijdige informatie is lastig. Daarvoor is onze dienstverlening ‘Snakeware Analytics’ ontwikkeld. Wij assisteren bij het ontwikkelen, opzetten én onderhouden van zo’n data gedreven omgeving. We maken het inwinnen van informatie uit jouw data mogelijk door de basis infrastructuur op te zetten. Vervolgens kunnen we met onze expertise de data analyseren en omzetten tot waardevolle informatie. Hierna wordt deze informatie real-time beschikbaar gemaakt voor actief gebruik binnen jouw organisatie. Op deze manier kun je de informatie op meerdere niveaus toepassen om kansen te benutten óf te creëren.


Terug naar het goud en de data. Is er binnen jouw organisatie ook een kleine “gold rush” uitgebroken, of heb je de smaak te pakken na het lezen van mijn blog en heb jij een data vraagstuk? Stuur mij dan direct een bericht, zodat we samen kunnen kijken of we uit het brok gesteente het goud kunnen winnen!