Voorbeeldcase autocomplete

In Snakeware.Cloud is het mogelijk om bij de velden van een formulier aan te geven wat voor soort informatie hier wordt verwacht door middel van de autocomplete (automatisch aanvullen).

De browser zal, als dat is ingevuld en toegestaan door de gebruiker, automatisch het formulier aanvullen met bijvoorbeeld de adresgegevens. Aangetoond is dat, wanneer autocomplete correct wordt toegepast op de formulieren, de invullers deze 30 % sneller invullen. Zeker als de website op een mobile device wordt bezocht, zorgt een goed werkende autocomplete op een formulier voor meer en beter ingevulde reacties.

 

Wat is nu de juiste toepassing van deze velden? We leggen het uit aan de hand van het formulier hieronder. Als je op één van deze velden klikt zul je zien dat er op al deze velden een suggestie komt met daarbij de mogelijkheid je adresgegevens automatisch in te vullen.

Formulier met auto complete

Vul hier niets in a.u.b.

De opbouw die hier is toegepast is als volgt:

 

  Type Automatisch aanvullen label
Bedrijfsnaam Tekstveld Organisatie
E-mail E-mailadresveld geen *
Voornaam Tekstveld Voornaam
Achternaam Tekstveld Achternaam
Adres Tekstveld Adresregel 1
Postcode Tekstveld Postcode
Woonplaats Tekstveld Adres niveau 2

 

* Bij E-mailadresveld wordt automatisch het juiste autocomplete veld gekozen.