Automatisch archiveren

Met deze module is het mogelijk om artikelen waar de einde publicatie datum van verloopt automatisch naar de prullenbak of naar een zelf gekozen categorie in het cms te laten verplaatsen.

Voorbeeldcase: Ik heb nieuwsartikelen die, wanneer de publicatiedatum is verstreken, automatisch naar een archief map verplaatst mogen worden.

Stap 1: Geef bij de categorie Archief op de tab Publicatie aan of je wilt toestaan dat je er ook handmatig andere artikelen naar toe kunt verplaatsen (Geen voorkeur) of dat er in deze categorie alleen artikelen automatisch naar toe mogen worden verplaatst (Alleen archief). Wanneer je kiest voor “Niet toestaan”, geef je aan dat er nooit automatisch artikelen naar toe mogen worden verplaatst.

Stap 2: Ga naar de map nieuws waarvan je in wilt stellen dat de artikelen, waarvan de publicatiedatum verloopt, automatisch opgeschoond mogen worden.

Kies daar bij tabblad “Publicatie” dat de artikelen na publicatie mogen worden gearchiveerd door de button archiveren aan te vinken. Daarna kun je de map selecteren waar je de artikelen automatisch naar toe wilt verplaatsen.

 

 

Mocht je het nu onnodig vinden deze artikelen te bewaren in een aparte map, kun je stap 1 overslaan en bij de categorie waarvan je de artikelen automatisch wilt verplaatsen ervoor kiezen “Naar prullenbak” te kiezen. De artikelen worden dan automatisch in de prullenbak gezet en zijn daarna niet meer bereikbaar op de website.