Algemene voorwaarden en Privacystatement

Algemene voorwaarden
Wij zijn lid van Dutch Digital Agencies en wij hanteren voor al onze producten en diensten de DDA voorwaarden (voorheen Platform Internetbureaus Nederland). 

 

» Algemene voorwaarden (Nederlands)

» Algemene voorwaarden (Engels)
» Verwerkingsovereenkomst

 

Snakeware New Media B.V. is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van jouw persoonsgegevens zoals te lezen valt in deze privacyverklaring. 

 

Ondanks dat wij onder de uitzondering vallen om een Functionaris voor de Gegevensverwerking aan te stellen hebben wij een privacy en security Officer. Deze is te bereiken via privacy@snakeware.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor je kunnen verwerken: 

 

- Voor- en achternaam 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- IP-adres 

- Gegevens over je activiteiten op onze website 

- Internetbrowser en apparaat type 

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens 

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- Wij analyseren je gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Snakeware New Media B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

Personalia en telefoonnummer: onbepaald, zo lang ons contact redelijkerwijs duurt 

E-mail adres: onbeperkt,  zo lang je ingeschreven bent op onze nieuwsbrief (anders kunnen wij je niet mailen) 

Gegevens over je activiteiten op onze website: 27 maanden, voor statistische doeleinden (via Google analytics) 

internetbrowser en apparaat type: 27 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics) 

IP-adres:  30 dagen, voor troubleshooting op de website 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jou gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@snakeware.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@snakeware.nl  

 

Cookies en Google

Op de Snakeware website maken wij gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor de primaire functie die de website nodig heeft voor het normaal functioneren. Op deze website worden geen cookies bijgehouden om je de beste gebruikerservaring te geven, profielen op te slaan en/of voor re-targeting. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.