Energie geven en krijgen tijdens de Odyssee Hackathon

kaj_arne_ruiter_01
Kaj Arne Ruiter

Mijn laatste blog is alweer enige tijd geleden, hoog tijd voor een nieuwe, dacht ik. Het onderwerp blijft nog steeds AI en Machine learning, echter het vervolg op mijn vorige blog komt pas na de ervaringen die ik nu graag met jullie deel.

 

Deze keer een verslaglegging van een heel mooi evenement. In april vond de grootste AI & blockchain hackathon plaats in Groningen, in de SuikerUnie. Dit was een unieke kans om te zien hoe blockchain ingezet kan worden om een probleem op te lossen en bizarre AI gerelateerde oplossingen te mogen ervaren. We hebben een team samengesteld met mensen die hier ook enthousiast van werden. Snakeware Groningen nam hier het initiatief voor.

 

Al snel kwamen er een aantal enthousiaste mensen bij elkaar en kon de inschrijving in orde gemaakt worden. Een hackathon is een evenement waar heel veel teams samen komen, om aan oplossingen te werken voor de meest uiteenlopende uitdagingen uit het hier en nu. Meestal is dit binnen een tijdvak van een weekend. Het doel van een hackathon is om mooie concepten en prototypes te ontwikkelen die weer dienen als bron voor nieuwe technologische of maatschappelijke innovaties.


Het team

Een prachtige samensmelting van disciplines die door gedeelde interesse bij elkaar zijn gekomen. Bestaande uit: een COO die graag meewerkend voorman is op het gebied van code architectuur, een Sales Consultant met innovatie als drive, een Graphical Designer, een App Developer, een Front-end Developer en ik, een Machine Learning Engineer. 

Met dit team, uit de vestigingen Sneek en Groningen, gingen wij de strijd aan met de andere teams uit de “track”. De hackathon was verdeeld in verschillende tracks, die ieder een eigen uitdaging hadden om op te lossen.

 

De uitdaging

Bij de inschrijving was het de bedoeling om 3 tracks als favoriet uit te kiezen, om richting te geven bij de indeling van de teams die mee deden aan de hackathon.

 

Bij ons is het uiteindelijk de track “Incentivizing sharing information on hazardous materials” geworden. Dit is een track opgebouwd in samenwerking met de brandweer, veiligheidsexperts en Ministerie van Justitie en Veiligheid, om bij te dragen aan publieke veiligheid. Dit door het voorkomen van of beheersen van grote ongelukken met gevaarlijke stoffen. Het ging om het uitwerken van een proof of concept voor bedrijven, die het automatisch delen van informatie van opslag en transport van gevaarlijke stoffen moet gaan realiseren.

Proof of Concept

Per bedrijf is het de bedoeling om alle transporten bij te houden in een logbestand die van vertrekpunt naar aankomstpunt rijden. Per transport wordt bijgehouden welke bestanddelen en hoeveel hiervan aanwezig zijn. Dit is simpel voorraadbeheer. Het bijhouden van de log wilden we gaan automatiseren met IOT devices, die de registratie doen met sensoren in de vaten/tanks en de opslagplaatsen met de schappen of containers. Zo weet ieder schap of container hoeveel er van elke stof aanwezig is, ongeacht of dit dan een transport is of een opslagplaats. Heel simpel uitgelegd: wanneer er dan 1 eenheid wordt uitgeladen in de opslag, dan gaat de teller van het transport met 1 naar beneden en die van opslag met 1 omhoog. Al deze transportdata en opslagdata kan dan worden gebruikt als dataset.

 

Keerzijde is dat niet ieder bedrijf dit wil delen met de buitenwereld. Daarom is onze oplossing in een gesloten systeem in beheer van elk bedrijf dat er aan meedoet, met als incentive een certificering op basis van het delen van deze data, die het makkelijker moet maken om vergunningen aan te vragen. Dit bespaart tijd en dus geld door dit hele aanvraagproces te omzeilen, door het correct bijhouden van de dataset. Op deze manier is er een belang voor het delen van de informatie over de gevaarlijke stoffen die vervoerd en opgeslagen zijn.

 

Na een aantal gesprekken gevoerd te hebben met stakeholders, op de locatie en tijdens een sessie bij de meldkamer in Drachten, kwamen we er achter dat, wanneer er een “calamiteit” plaatsvindt, de brandweer altijd een sleutel heeft tot het pand of het terrein waar het om gaat.

 

Ditzelfde principe wilden wij toepassen, waarbij de brandweer dan toegang wordt verschaft tot de opslag en transport data, zodat zij een actueel overzicht hebben van de voorraad die aanwezig is. Dit overzicht bevat tevens een blusadvies. Aangezien een deel van de brandweermannen en vrouwen vrijwilligers zijn, is dit best handig. Deze toegang was op de smartphone beschikbaar gemaakt via een app.

 

AI

Om een toepassing te maken met een machine learning implementatie is er een aantal datasets nodig, om de modellen mee te trainen. De transport en opslag datasets worden bijgehouden door de bedrijven. Vervolgens hebben we ook nog een dataset nodig die kan aangeven wanneer en waar een incident met gevaarlijke stoffen heeft plaatsgevonden. Met verschillende parameters zoals tijd, datum, locatie, bedrijf, stoffen aanwezig, vertrekpunt en bestemming. Deze dataset wordt door de brandweer bijgehouden. Zo leveren alle partijen een dataset en als we deze datasets dan combineren, dan kan op basis hiervan een model getraind worden. Dit model kan dan een beoordeling geven over het risico op incidenten. Zo kan er dan bijvoorbeeld besloten worden om een transport te annuleren. Op deze manier worden de meest risicovolle transporten op een ander moment verzorgd ten behoeve van de publieke veiligheid.

 

Synergie

Uiteindelijk heeft ons team niet gewonnen, helaas. Echter mocht dit de pret niet drukken, want de reis die we samen aflegden en de fantastische synergie die er was binnen het team, was met geen prijs te evenaren. Dit begon al op het moment dat we vrijdagochtend bij elkaar kwamen voor de voorbereidingen en het bepalen van onze strategie.

Er werd op verschillende niveaus samengewerkt en ieder teamlid deed wat binnen zijn expertise lag. Een fantastische ervaring om mee te mogen maken! Als ik terugdenk aan deze samenwerking krijg ik meteen zin om weer naar een hackathon te gaan!

 

Mocht je nog geen ervaring hebben met hackathons, dan is het zeker een aanrader. Je bent even ergens anders en krijgt nieuwe inzichten en leert elkaar kennen in een andere setting dan de gebruikelijke werkplek.

 

Wordt vervolgd…..