Snakeware statement inzake security

Snakeware_Ate_2018
Ate van der Meer

Bij Snakeware is veiligheid en betrouwbaarheid topprioriteit. In de wereld gaan er regelmatig verhalen de ronde over zwakheden in systemen, datalekken, hacks, digitale software gijzelingen, etc., met betrekking tot allerlei services en diensten. Er is veel onduidelijkheid en dit geeft veel onrust. Dat begrijpen wij en daar willen wij voor u, via dit officiële statement, graag duidelijkheid in scheppen.

Zo is er momenteel veel onrust in de markt met betrekking tot Apache Log4j (CVE-2021-44228). Snakeware maakt voor haar producten en producties geen gebruik van de genoemde Apache software. Het is voor u als gewaardeerde partner van Snakeware dan ook een geruststellende gedachte dat de onrust hieromtrent niet op ons en daarmee ook niet op uw producten en producties, die wij gerealiseerd hebben, van toepassing is.

We monitoren nauwlettend. We gebruiken verschillende detectiemethoden die ons 24/7 inzicht geven in onze producten en producties. Mocht er een kwetsbare situatie geconstateerd zijn, dan worden we direct gewaarschuwd en zullen we het zo snel mogelijk oplossen.

Als softwareleverancier is cybersecurity bij Snakeware topprioriteit. Om met deze veiligheidsrisico’s om te gaan hebben onze cybersecurity experts verschillende extra beschermingsmaatregelen in onze systemen geïnstalleerd, om zo mogelijke risico’s te allen tijde te beperken. De cybersecurity- en continuïteitsrisico's worden voortdurend herzien en indien nodig bijgewerkt.

Daarnaast maken wij, via diensten van derden, gebruik van allerhande tests om eventuele zwakheden in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en vervolgens, vaak ver voordat gebruikers dit waarnemen, zo snel mogelijk te fixen.

Wij gaan er vanuit dat wij met dit statement, rond wat wij doen om uw producten en producties veilig en betrouwbaar te houden, de onrust hebben weggenomen en u gerust hebben gesteld voor nu en in de toekomst.